Znak Politechniki Warszawskiej

Biogospodarka – nowy kierunek studiów na PW

Oferta dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej poszerzyła się o interdyscyplinarny, międzyuczelniany kierunek kształcenia przy Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Studia na nowo uruchomionym kierunku Biogospodarka będą prowadzone w trzech uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Studenci będą kształcić się przez trzy pierwsze semestry równolegle na każdej z uczelni macierzystych, realizując ten sam program studiów. Semestry 4, 5 i 6 będą semestrami rotacyjnymi, na których studenci odbędą zajęcia wspólnie na jednej uczelni:

  • semestr 4 – Politechnika Łódzka,
  • semestr 5 – Politechnika Warszawska,
  • semestr 6 – Wojskowa Akademia Techniczna.

Studenci, którzy podejmą studia na kierunku Biogospodarka w Politechnice Warszawskiej, będą uczestniczyli w zajęciach przez pierwsze trzy semestry oraz na semestrze 5-tym na następujących wydziałach:

  • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
  • Wydział Chemiczny,
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
  • Wydział Inżynierii Materiałowej.

Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku Biogospodarka otrzymają dyplom inżynierski wszystkich trzech uczelni, na których prowadzone są studia.

Szczegółowe zasady przyjęć na I rok studiów przedstawione są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej w zakładce Kandydaci.