Znak Politechniki Warszawskiej

Zakończenie drugiego etapu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia - semestr letni 2012/2013 - Wydział EiTI

Informujemy, że zakończył się drugi etap rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze letnim 2012/2013. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom.

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia w drugim etapie są przyjmowane w dniach 6–12 lutego 2013 r. w godz. 9–15 w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w pok. 110.

Listy osób zakwalifikowanych i szczegółowe informacje na http://www.elka.pw.edu.pl