Znak Politechniki Warszawskiej

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty rekrutacyjnej przy aplikacji na wszystkie kierunki studiów oprócz kierunku Architektura i Urbanistyka wynosi 85 zł. Osoby które zarejestrowały się na studia w PW proszone są o dokonanie wpłaty na numer konta, inny dla każdego kandydata, podany w wyniku rejestracji.

W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wybrać do pięciu kierunków studiów. Przypominamy jednocześnie, iż jeden kandydat może zarejestrować się wyłącznie raz w ramach danego konkursu.

Informacja Biura ds. Przyjęć na Studia