Znak Politechniki Warszawskiej

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych na studia są zobowiązane do złożenia wymaganych dokumentów w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111-112, w dniach 7 - 11 stycznia 2013 roku.

Dokumenty będą przyjmowane w godzinach 9:00-15:00.

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne pierwszego stopnia na wydziale EiTI odbywać się będzie w dniach 7-31.01.2013.

Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym PW i dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł nie później niż w dniu 31 stycznia 2013. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w tym etapie nastąpi w dniu 5 lutego 2013 a ich dokumenty będą przyjmowane w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111-112 do dnia 12 lutego 2013 roku.

Poniżej zamieszczone zostały listy osób zakwalifikowanych na poszczególnych kierunkach

Elektronika (pdf, 76,39 kB)
Informatyka (pdf, 77,13 kB)
Telekomunikacja (pdf, 152,56 kB)

Spośród kandydatów zgłoszonych po dniu 6 stycznia, którzy wnieśli  opłatę rekrutacyjna na numer konta otrzymany w wyniku tego zgłoszenia,  zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą punktów, nie mniejszą jednak od podanego minimum.

Kierunek Liczba miejsc Minimum punktów
Elektronika 20 120
Informatyka 10 159
Telekomunikacja 20 125
Electrical and Computer Engineering - studia w języku angielskim 20 100

 UWAGA: Osoby które dokonają wpłaty na inne numery kont niż podane w wyniku zapisów dodatkowych od 7 stycznia, nie zostaną uwzględnione w procesie kwalifikacji.