Znak Politechniki Warszawskiej

Wyniki drugiego etapu kwalifikacji na studia w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

Został dokonany drugi etap kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, w układzie wydziałami i kierunkami studiów, podane są w porządku alfabetycznym nazwiska zakwalifikowanych osób, wraz z liczbą uzyskanych punktów.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie na uczelni wymaganych dokumentów w terminie do dnia 27 lipca (sobota) do godziny 15.00. Niezłożenie w tym terminie dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z proponowanego miejsca.