Znak Politechniki Warszawskiej

Wolne miejsca na studia stacjonarne I stopnia

W związku z licznymi pytaniami, które pojawiły się po informacji prasowej dotyczącej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, informujemy, że dodatkowa rekrutacja odbywa się jedynie na studia anglojęzyczne „Electrical and Computer Engineering” na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (20 miejsc).

Na pozostałych kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia listy przyjęć zostały zamknięte. Ciągle można rejestrować się na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.