Znak Politechniki Warszawskiej

Studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Wykształcenie stanowi niewątpliwie ważny czynnik w karierze zawodowej, a często jest elementem decydującym lub punktem zwrotnym na ścieżce awansu czy podniesienia swojej konkurencyjności na rynku pracy. Studia podyplomowe niewątpliwie pomagają urzeczywistnić te plany.

Studia podyplomowe rozpocząć można właściwie w każdym momencie. Warunkiem jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Różnorodność w wyborze kierunków i rozbudowana oferta dydaktyczna naszej Uczelni sprawiają, że studia te stały się ciekawą alternatywą dla wymagających i ambitnych.

Nasz oferta: www.pw.edu.pl/podyplomowe