Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia - semestr letni 2013/2014 - drugi etap

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze letnim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału EiTI.