Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia - semestr letni 2013/2014 - drugi etap

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze letnim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym kandydatom.

Drugi etap rekrutacji odbędzie się w dniach 9–30 stycznia 2014 r. zgodnie z dodatkowym limitem miejsc podanym w tabeli przy zachowaniu minimalnych progów punktowych, które ustaliły się w pierwszym etapie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału EiTI.