Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na studia doktoranckie

Od 15 do 31 stycznia 2015 roku będzie prowadzona rejestracja kandydatów na studia doktoranckie.

Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na stronie: https://www.pw.edu.pl/Kandydaci.