Znak Politechniki Warszawskiej

Rejestracja kandydatów na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013

Do 31 stycznia 2013 roku są prowadzone zapisy kandydatów na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013.

  • Stacjonarne I stopnia na kierunki: Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja i Electrical and Computer Engineering (studia w jęz. angielskim)
  • Stacjonarne II stopnia na wszystkie prowadzone w Warszawie polskojęzyczne kierunki studiów prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera, oprócz kierunków: Architektura i Urbanistyka oraz Budownictwo.
  • Niestacjonarne I stopnia na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (Wydział EiTI, studia wieczorowe) oraz Transport.
  • Niestacjonarne drugiego stopnia na kierunkach: Architektura i Urbanistyka, Elektrotechnika (Wydział Elektryczny), Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział MEiL), Tranport (Wydział Transportu) oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ( Wydział Zarządzania).

Jeżeli chcesz się zapoznać z możliwościami studiowania na Politechnice, kierunkami studiów, oferowanymi specjalnościami, przejdź na stronę Kandydaci, a następnie zarejestruj się w portalu zapisy.