Znak Politechniki Warszawskiej

Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka

Organizowany od 1999 roku Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie, lecz nie wyłącznie, klas maturalnych. Jego celem jest promocja młodych, utalentowanych matematycznie ludzi z całej Polski. Jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej zachęcić do studiowania kierunków ścisłych. Spośród laureatów i osób wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu około 2/3 studiuje lub studiowało na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy spoza dużych miast stanowią zwykle ok. 75% uczestników finału.

Konkurs składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez Internet oraz finału odbywającego się na Politechnice Warszawskiej. Dwa pierwsze etapy polegają na zaznaczeniu właściwych wariantów odpowiedzi w zadaniach otrzymanych ze strony internetowej Konkursu. Zadania są losowane ze specjalnej bazy  opracowanej i stale uzupełnianej przez zespół matematyków z Politechniki Warszawskiej we współpracy z nauczycielami szkół średnich. Po zdobyciu określonej liczby punktów uczestnik przechodzi do następnego etapu. W przypadku niepowodzenia może zacząć zabawę od początku, ponieważ do Konkursu można przystępować dowolną liczbę razy i w dowolnym momencie jego trwania. W trzecim etapie, który trwa w tej edycji do 4 kwietnia 2013, uczestnik losuje zestaw 10 zadań i przesyła je wraz z pełnymi rozwiązaniami tradycyjną pocztą na adres organizatora. Około 150 osób z najlepszymi wynikami z tego etapu zakwalifikuje się do finału, który będzie miał miejsce 13 kwietnia 2013 roku na Politechnice Warszawskiej. W ciągu 3 godzin jego uczestnicy będą rozwiązywać 5 zadań o dość znacznym stopniu trudności.

Uroczyste zakończenie konkursu oraz rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się 23 kwietnia 2013 roku. Większość zadań konkursowych nie wykracza swoją tematyką poza zakres treści programowych szkoły ponadgimnazjalnej. Nie są to jednak typowe zadania szkolne. Ich poziom trudności wzrasta wraz z etapem, a rozwiązania często wymagają niestandardowego wieloetapowego rozumowania oraz  umiejętności twórczego myślenia. Zadania finałowe są tworzone z myślą o tym by wyłowić uczniów obdarzonych prawdziwym talentem matematycznym.

Zwycięzca i jego nauczyciel otrzymają sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Laureaci obecnej edycji Konkursu będą mieli zagwarantowany wolny wstęp w 2013 roku na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (5 osób na kierunek Informatyka i 15 na kierunek Matematyka), a wszyscy laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymają  w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolny inny wydział Politechniki Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z matematyki.

Już po raz trzeci, Fundacja Rodziny Maciejko ufundowała stypendium dla najlepszego laureata Konkursu spoza dużego miasta, który podejmie studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Sponsorem konkursu jest Zibi CASIO a nagrody książkowe funduje Wydawnictwo Naukowe PWN. Konkurs uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz został objęty patronatem Programu Interkl@sa. Patronat medialny sprawuje portal kierunkistudiów.pl.

Więcej informacji, regulamin, szczegółowe relacje z poprzednich edycji Konkursu oraz zdjęcia można znaleźć na stronie www.konkurs.mini.pw.edu.pl