Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z dnia 24.07.2013

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne informują, że został dokonany trzeci etap kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia w tym etapie, w układzie wydziałami i kierunkami studiów, podane są w porządku alfabetycznym nazwiska zakwalifikowanych osób, wraz z liczbą uzyskanych punktów.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie na uczelni wymaganych dokumentów w dniach 25 lub 26 lipca do godziny 15.00 Niezłożenie w tym terminie dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z proponowanego miejsca.  Dokumenty należy składać w dziekanatach wydziałów, na które kandydat został zakwalifikowany