Znak Politechniki Warszawskiej

Informacja dot. zaświadczeń lekarskich studentów I roku

Informacja dla studentów pierwszego roku studiów którzy dotąd nie wywiązali się z obowiązku dostarczenia zaświadczenia lekarskiego z powodu wyczerpania limitów w niektórych przychodniach.

Kanclerz Politechniki Warszawskiej informuje, że obecnie wszystkie przychodnie CENTERMED przyjmują zapisy na badania lekarskie związane ze skierowaniami wręczanymi kandydatom na studia przez odpowiednie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne Politechniki Warszawskiej.

W związku z wystąpieniem wcześniejszych, niezależnych od PW, utrudnień w realizacji badań - termin ostatecznego złożenia zaświadczeń zostaje przesunięty na 31 października 2012 roku.