Znak Politechniki Warszawskiej

Informacja dla osób rozpoczynających studia stacjonarne od semestru letniego r.a. 2012/2013

Informacja w sprawie „Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”.

Informacja dotyczy następujących osób, które podjęły więcej niż jeden kierunek studiów stacjonarnych, a decyzję o przyjęciu na każde z tych studiów stacjonarnych wydano po dniu 30 września 2012 roku.

Ww. osoby muszą zadecydować, który z podjętych kierunków studiów stacjonarnych będzie mieć status prawny:

  • „pierwszy kierunek studiów” – np. kierunek A,
  • „drugi kierunek studiów” – np. kierunek B.

Przykład ten dotyczy osoby rozpoczynającej studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia od semestru letniego r.a. 2012/2013 na dwóch kierunkach studiów na kierunku A i na kierunku B.

Informacja dotyczy również osób, które podjęły tylko jeden kierunek studiów stacjonarnych, takich, że decyzję o przyjęciu na studia wydano po dniu 30 września 2012 r.; studia o statusie prawnym - „pierwszy kierunek studiów”.
Przykład - osoby rozpoczynające studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia od semestru letniego r.a. 2012/2013 na jednym kierunku studiów.

W Politechnice Warszawskiej student rozpoczynający studia stacjonarne od semestru letniego 2012/2013 ma obowiązek złożyć w terminie najpóźniej 10 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze (do 5 marca 2013) „Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”;.

Więcej informacji znajduje w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”.

Informacja Działu ds. Studiów