Znak Politechniki Warszawskiej

Dodatkowe zapisy na studia rozpoczynające się 20.02.2013 roku

Politechnika Warszawska uruchamia dodatkowe zapisy na studia rozpoczynające się 20 lutego 2013 roku.

Wydział Kierunek Rekrutacja do dnia
     
Studia stacjonarne I stopnia    
Elektroniki i Technik Informacyjnych Electrical and Computer Engineering 15.02
     
Studia niestacjonarne I stopnia
Transportu Transport 15.02
     
Studia stacjonarne II stopnia
Chemiczny Biotechnologia 10.02
  Technologia Chemiczna 10.02
     
Elektryczny Automatyka i Robotyka 10.02
  Elektrotechnika 10.02
  Informatyka 10.02
     
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Inżynieria Chemiczna i Procesowa 10.02
     
Matematyki i Nauk Informacyjnych Informatyka 10.02
  Computer science 10.02
     
Elektroniki i Technik Informacyjnych Electrical and Computer Engineering 15.02
     
Fizyki Fizyka Techniczna 15.02
     
Inżynierii Materiałowej Inżynieria Materiałowa 15.02
     
Inżynierii Produkcji Automatyka i Robotyka 15.02
  Mechanika i Budowa Maszyn 15.02
  Zarządzanie i Inż. Produkcji 15.02
  Management & Production Engineering 15.02
     
Inżynierii Środowiska Environmental Engineering 15.02
     
Zarządzania Zarządzanie i Inż. Produkcji 15.02
     
Studia niestacjonarne II stopnia
Elektryczny Elektrotechnika 10.02
     
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Mechanika i Budowa Maszyn 15.02
     
Transportu Transport 15.02
     
Zarządzania Zarządzanie i Inż. Produkcji 15.02

 
http://www.zapisy.pw.edu.pl
Wyniki rekrutacji będą podane przez Dziekanaty Wydziałów.