Znak Politechniki Warszawskiej

Dodatkowe zapisy na studia

Informujemy, iż Politechnika Warszawska ogłasza dodatkową rejestrację kandydatów na studia.

W poniższych tabelach zostały zamieszczone rodzaje studiów, kierunki oraz daty zakończenia zapisów.

Rejestracji można dokonać na stronie internetowej PW www.zapisy.pw.edu.pl

  • Po zarejestrowaniu się należy, do ostatniego dnia zapisów,  wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
  • Dokumenty na studia należy składać w dziekanatach Wydziałów do zakończenia terminu zapisów ,z wyłączeniem studiów stacjonarnych I stopnia!
  • Szczegóły związane z procesem kwalifikacji przedstawiane są na stronach internetowych poszczególnych wydziałów PW.

 

studia stacjonarne I stopnia
Wydział Kierunek do kiedy
Elektroniki i Technik Informacyjnych Telecommunication 17.09
Samochodów i Maszyn Roboczych Electric and Hybrid Vehicle Engineering 17.09
studia niestacjonarne I stopnia
Wydział Kierunek do kiedy
Administracji i Nauk Społecznych Administracja 24.09
Elektroniki i Technik Informacyjnych Elektronika i Telekomunikacja 17.09
Elektryczny Elektrotechnika 17.09
Geodezji i Kartografii Geodezja i Kartografia 21.09
Inżynieria Lądowa Budownictwo 17.09
Inżynieria Produkcji Mechanika i Budowa Maszyn 10.09
Papiernictwo i Poligrafia 10.09
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 10.09
Inżynieria Środowiska Inżynieria Środowiska 24.09
Samochodów i Maszyn Roboczych Mechanika i Budowa Maszyn 17.09
Mechatronika 17.09
Transport Transport 24.09
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku Budownictwo 17.09
Inżynieria Środowiska 17.09
Mechanika i Budowa Maszyn 17.09
Technologia Chemiczna 17.09
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW Filia w Płocku Ekonomia 17.09
 studia stacjonarne II stopnia
Wydział Kierunek do kiedy
Administracji i Nauk Społecznych Administracja 24.09
Elektryczny Electrical Engineering 17.09
Fizyki Fizyka Techniczna 24.09
Inżynieria Lądowa Budownictwo 17.09
Civil  Engineering 17.09
Inżynieria Produkcji Automatyka i Robotyka 10.09
Mechanika i Budowa Maszyn 10.09
Papiernictwo i Poligrafia 10.09
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 10.09
Global Production Engineering and Management 10.09
Inżynierii Środowiska Ochrona Środowiska 17.09
Transport Transport 24.09
Zarządzania Zarządzanie 24.09
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 24.09
Management 24.09
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku Budownictwo 17.09
Mechanika i Budowa Maszyn 17.09
Technologia Chemiczna 17.09
 studia niestacjonarne II stopnia
Wydział Kierunek do kiedy
Administracji i Nauk Społecznych Administracja 24.09
Elektryczny Elektrotechnika 17.09
Geodezji i Kartografii Geodezja i Kartografia 21.09
Gospodarka Przestrzenna 21.09
Inżynieria Lądowa

Budownictwo wyłącznie na specjalności :

  1. KBI 
  2. MI
  3. BPIK
17.09
Inżynieria Produkcji Mechanika i Budowa Maszyn 10.09
Papiernictwo i Poligrafia 10.09
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 10.09
Inżynieria Środowiska Inżynieria Środowiska 24.09
Samochodów i Maszyn Roboczych Mechanika i Budowa Maszyn 17.09
Mechatronika 17.09
Transport Transport 24.09

Zarządzania

 

Zarządzanie 24.09
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 24.09
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku Budownictwo 17.09
Mechanika i Budowa Maszyn 17.09
Technologia Chemiczna 17.09