Znak Politechniki Warszawskiej

Dodatkowe zapisy kandydatów na studia

Politechnika Warszawska prowadzi dodatkowe zapisy kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Informujemy, iż wymagane dokumenty należy składać w dziekanatach Wydziałów.

NA STUDIA STACJONARNE  II  STOPNIA

Do 30 września 2013  roku na kierunki:

 • Administracja -  na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
 • Mechanika i Budowa Maszyn -  na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
 • Mechatronika -  na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

NA STUDIA NIESTACJONARNE  I STOPNIA

Do 30 września 2013  roku na kierunki:

 • Administracja -  na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
 • Inżynieria Środowiska -  na Wydziale Inżynierii Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn -  na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
 • Mechatronika -  na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

Do 10 października 2013  roku na kierunki:

 • Budownictwo -  w Filii PW w Płocku
 • Inżynieria Środowiska -  w Filii PW w Płocku
 • Mechanika i Budowa Maszyn -  w Filii PW w Płocku
 • Technologia Chemiczna -  w Filii PW w Płocku
 • Ekonomia -  w Filii PW w Płocku

 

NA STUDIA NIESTACJONARNE  II STOPNIA

Do 30 września 2013  roku na kierunki:

 • Administracja -  na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
 • Inżynieria Środowiska -  na Wydziale Inżynierii Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn -  na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

Do 10 października 2013  roku na kierunki:

 • Budownictwo -  w Filii PW w Płocku
 • Mechanika i Budowa Maszyn -  w Filii PW w Płocku
 • Technologia Chemiczna -  w Filii PW w Płocku

 

Oferta studiów w Politechnice - https://pw.edu.pl/Kandydaci 
Portal zapisów - https://zapisy.pw.edu.pl