Znak Politechniki Warszawskiej

Dodatkowe zapisy kandydatów na studia

Politechnika Warszawska prowadzi dodatkowe zapisy kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Do 28 września 2012  roku na studia stacjonarne w jęz. angielskim I stopnia na kierunku Electrical and Computer Engineering.

Do 4 października 2012 roku na studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach:

 • Automatyka i Robotyka, Mechatronika (przyjęcia wspólne),
 • Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn (przyjęcia wspólne),
 • Elektronika i Telekomunikacja (studia wieczorowe)

Do 12 października 2012  roku na studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach:

 • Budownictwo w Filii PW w Płocku,
 • Inżynieria Środowiska w Filii PW w Płocku,
 • Mechanika i Budowa Maszyn w Filii PW w Płocku,
 • Technologia Chemiczna w Filii PW w Płocku,
 • Ekonomia w Filii PW w Płocku.

Do 28 września 2012  roku na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w Filii PW w Płocku.
 
Do 12 października 2012  roku na studia niestacjonarne II na kierunkach:

 • Budownictwo w Filii PW w Płocku
 • Mechanika i Budowa Maszyn w Filii PW w Płocku
 • Technologia Chemiczna w Filii PW w Płocku

Oferta studiów w Politechnice - https://pw.edu.pl/Kandydaci
Portal zapisów - https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl