Znak Politechniki Warszawskiej

Biuro Wyjazdów Zagranicznych

Biuro Wyjazdów Zagranicznych jest komórką organizacyjną Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej.

Do zadań BWZ należy m.in.:

  • załatwianie niezbędnych formalności związanych z wyjazdami za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej,
  • doradztwo i pomoc w wyborze optymalnych wariantów podróży,
  • wystawianie potwierdzenia ubezpieczenia na czas pobytu za granicą,
  • rozliczanie kosztów podróży odbytej własnym samochodem lub biletów na środki transportu międzynarodowego zakupionych przez wyjeżdżających.

http://www.cwm.pw.edu.pl