Znak Politechniki Warszawskiej

Wznowieniu pracy przedszkola PW

Informujemy, że od 18 maja 2020 r. politechniczne przedszkole "Bobotechnika" wznawia swoją działalność opiekuńczą.

Kontakt z placówką:
Niepubliczne Przedszkole Politechniki Warszawskiej „Bobotechnika”, ul. Waryńskiego 8
E-mail: przedszkole@pw.edu.pl
Tel: 22 658 38 48 – kierownik Przedszkola oraz Z-ca Kierownika ds. pedagogicznych