Znak Politechniki Warszawskiej

Wczasy w Sarbinowie

Od dnia 15 marca br. Dział Socjalny przyjmuje zapisy na sezon 2021 do Ośrodka Wypoczynkowego PW w Sarbinowie. 

Zapisy będą przyjmowane w formie zgłoszeń mailowych na adres danuta.dumala@pw.edu.pl lub telefonicznie + 48 22 234 6245.

Pierwszeństwo przy zapisach mają pracownicy i emeryci / renciści Politechniki Warszawskiej.

Terminy pobytów na weekend majowy i weekend Boże Ciało:

Od 28 kwietnia do 4 maja 2021 r, od 30 maja do 6 czerwca 2021 r.

 

Terminy wczasów:

I TURNUS od 26 czerwca do 10 lipca 2021, II TURNUS od 13 lipca do 27 lipca 2021, III TURNUS od 30 lipca do 13 sierpnia 2021, IV TURNUS od 16 sierpnia do 30 sierpnia 2021.

Wszystkie pokoje i wspólne pomieszczenia: korytarze, jadalnia, kawiarnia, dyskoteka, sale sportowo-rekreacyjne i SPA są odkażane i ozonowane, zgodnie z zaleceniami GIS.

Jednocześnie przypominamy o dofinansowaniu wycieczek i wczasów w ośrodkach wypoczynkowych PW wg zasad zawartych w Regulaminie ZFŚS w PW (zarządzenie nr 20 z 2017 r. Rektora PW). Dofinansowanie wycieczek czyli pobytów do 5 dób hotelowych, w wysokości 50 lub 60% w zależności od wysokości przychodu (szczegóły w paragrafie 23 regulaminu ZFŚS), zwiększone dofinansowanie wczasów: dla pobytów od 6 do 13 dób +15%, dla pobytów powyżej 13 dób hotelowych +20% (szczegóły w Załączniku nr 3 do regulaminu ZFSS w PW).