Znak Politechniki Warszawskiej

Składanie wniosków socjalnych

Dział Socjalny PW zwraca się z prośbą o składanie kompletnych wniosków socjalnych od 25 do 29 maja br. w godzinach od 9.30 do 13.00. Od dnia 1 czerwca, o ile zostaną przywrócone godziny pracy 8-16, wnioski będą przyjmowane w godz. 9.00 – 13.00.

Wszystkie osoby przychodzące do Działu Socjalnego prosimy o zachowanie dystansu społecznego, zakładanie masek ochronnych, korzystanie z własnego długopisu, itd. Prosimy o składanie kompletnych wniosków, ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane. Informujemy, że nie mamy możliwości wykonywania kserokopii w Dziale.

Zachęcamy do skorzystania z Portalu Pracowniczego SAP, gdzie jest dostępny wniosek nr 1 dla osób, których miesięczny przychód na osobę w gospodarstwie domowym przekroczył w roku 2019 kwotę 5559 zł. Wnioski można również przesłać przez Pocztę Wewnętrzną PW lub przez Pocztę Polską. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2020 r.

Wnioski >>>

Wnioski należy składać w Dziale Socjalnym, w budynku biurowym Administracji Centralnej, kl. A, pierwsze piętro:

  • Pok. 109 – wnioski nr 2, 3 i 4: dofinansowanie kultury, sportu, zapomogi dla pracowników i pożyczki mieszkaniowe,
  • Pok. 111 – wniosek nr 1: wypoczynek pracowników i dzieci,
  • Pok. 113 – wniosek nr 1: wypoczynek pracowników i informacja o ofercie ośrodków wypoczynkowych,
  • Pok. 115 – wniosek nr 1, 2, 3 – świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów PW.