Znak Politechniki Warszawskiej

Pracownicze Plany Kapitałowe - ważne informacje

Pracownicy i Zleceniobiorcy Politechniki Warszawskiej,

w ślad za informacją o zawarciu przez Politechnikę Warszawską umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z PKO TFI,  udostępniamy materiały informacyjne dotyczące pracowniczych planów kapitałowych, do pobrania tutaj

W dniu 01.03.2021 na https://www.pw.edu.pl/pw/Pracownicy/Pracownicze-Plany-Kapitalowe zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu procedowania uczestnictwa w PPK.
Dodatkowo pracownikom PW, w Portalu Pracowniczym zostanie udostępniona aplikacja do generowania wniosków dotyczących dobrowolnego uczestnictwa, lub rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Informacje dotyczące PPK zostaną również przesłane na służbowe konta e-mail.