Znak Politechniki Warszawskiej

Informacja o ubezpieczeniu NNW w roku akademickim 2020/2021

Informujemy o dobrowolnym grupowym ubezpieczeniu dla pracowników i studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami. Osobą kontaktową w sprawie ubezpieczenia NNW jest Pani Krystyna Grzymkowska tel. 22 234 66 42