Sprawy socjalne

Pracownicy, emeryci i renciści PW mogą ubiegać się o świadczenia socjalne wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia te obejmują:

  • pomoc finansową dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej oraz w związku z urodzeniem dziecka,
  • pomoc finansową dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi,
  • pomoc rzeczową wykupioną przez PW,
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych,
  • dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych do ośrodków wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej (w Sarbinowie, Grybowie, Ubliku i Wildze),
  • pożyczki na remont, modernizację, uzupełnienie wkładów w spółdzielniach mieszkaniowych, zakup i wykup mieszkań oraz zakup i budowę domu jednorodzinnego.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku dostępny jest w zarządzeniu Rektora nr 89/2021.

 

Formularze wniosków są także dostępne w Intranecie PW w obszarze Sprawy socjalne.

Wnioski można składać w Dziale Socjalnym lub poprzez system SAP.

Masz pytania? Skontaktuj się z Działem Socjalnym.