Legia Akademicka na PW

Realizacja programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka V” w roku akademickim 2021/2022 finansowana ze środków budżetu państwa - Ministra Edukacji i Nauki pn. „Legia Akademicka”.

Wysokość dofinansowania:  10 600 zł

Całkowita wartość zadania: 10 600 zł

 
Legia Akademicka to realizowany od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów skierowany do wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich), którzy chcą zgłębić trudne arkana żołnierskiego rzemiosła.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia:

  • część teoretyczną — realizowaną przez Politechnikę Warszawską;
  • część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) — organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Politechnika Warszawska jako organizator części teoretycznej przeprowadza zajęcia obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej. Całość szkolenia podzielona jest na dwa moduły tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski, w wymiarze 15 godzin każdy.

Koordynator programu na PW

dr. inż. Tadeusz Kowalski

tel.: 512 361 553

e-mail: tadeusz.kowalski@pw.edu.pl

e-mail: legiaakademicka@nauka.gov.pl

Więcej informacji na stronie: www.dss.pw.edu.pl/Legia-Akademicka