Legia Akademicka na PW

Legia Akademicka to program skierowany do wszystkich studentów (studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), zarówno dziennych jak i niestacjonarnych.

Edukacja wojskowa w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia:

  • część teoretyczną — realizowaną przez uczelnię zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym,
  • część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) — organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Kto może aplikować?

Warunkiem przystąpienia do programu jest spełnienie określonych wymagań:

  • posiadanie statusu studenta (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku i kierunku studiów),
  • posiadanie obywatelstwa polskiego.

Jak zgłosić się do programu?

Zasady naboru są wyjaśnione w pliku widocznym poniżej.

Uwaga! Czas na wysyłanie zgłoszeń do programu został wydłużony. Rekrutacja potrwa do 31 grudnia 2021 r.

 

 

Koordynator programu na PW:

dr inż. Tadeusz Kowalski

512 361 553
tadeusz.kowalski@pw.edu.pl

Informacje na temat programu można uzyskać w Dziale ds. Studiów Politechniki Warszawskiej (ul. Polna 50, VII piętro, pok. 716) w godzinach 8.00-15.00.

Osoby do kontaktu:

mgr Urszula Bolc

(22) 234 + wew: 6128
Urszula.Bolc@pw.edu.pl

mgr Justyna Samorańska

(22) 234 + wew: 1335
justyna.samoranska@pw.edu.pl

 
Więcej informacji dotyczących Legii Akademickiej można znaleźć także na stronach:

Możliwy jest również kontakt mailowy: legiaakademicka@nauka.gov.pl.