Automatyka - PR PW

Organizator

Wydział Mechatroniki - Instytut Automatyki i Robotyki

Adres

02-525 Warszawa,
ul. Św. Andrzeja Boboli 8,
tel. (22) 234 85 55

Zgłoszenia: Marta Pawłowska, pok. 253
tel. (22) 234 85 55, (22) 849 96 16, kom: 607 920 035
e-mail: iair.podyplom@pw.edu.pl lub marta.pawlowska@pw.edu.pl

Kierownik

dr inż. Arkadiusz Winnicki

Charakterystyka

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych oraz wykonanie pod kierunkiem specjalistów prowadzących zajęcia pracy końcowej z tematyki związanej z prowadzoną przez słuchacza działalnością zawodową.

Tematyka zajęć: automatyka procesów ciągłych i dyskretnych, analogowe i mikroprocesorowe urządzenia i elementy automatyki, programowalne sterowniki PLC, struktury i algorytmy układów automatyki – zagadnienia projektowe, komputerowe systemy sterowania, diagnostyka i monitorowanie układów automatyki, sprzęt i struktury urządzeń automatyki, stacje procesowe i operatorskie, przegląd i prezentacja systemów rozproszonych, komputerowe techniki wspomagania wytwarzania oraz projektowania urządzeń i elementów automatyki, metody sztucznej inteligencji w automatyce, języki programowania urządzeń automatyki.

Program studiów może być modyfikowany na życzenie uczestników studiów.

Czas trwania

2 semestry – 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych co 2 tygodnie.

Zasady naboru

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien zarejestrować się na stronie głównej PW
Link z instrukcją rejestracji na studia podyplomowe: https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp
Przyjęcie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc na Studiach. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na Studia podejmuje Kierownik Studiów. Studia są uruchamiane jeżeli zgłosi się co najmniej 15 kandydatów.

Opłaty

8 400 zł

Dodatkowe informacje

Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.