Znak Politechniki Warszawskiej

Zdjęcia

Politechnika Warszawska udostępnia poniższe zdjęcia z prawem ich wykorzystywania w mediach w publikacjach dotyczących naszej uczelni oraz poruszających tematykę szkolnictwa wyższego.

W przypadku skorzystania z fotografii należy w widocznym miejscu podać źródło: fot. Politechnika Warszawska.

Politechnika Warszawska nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć w publikacjach, które mogą godzić w dobre imię uczelni.