Znak Politechniki Warszawskiej

26.09.2016 - Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego

Serdecznie zapraszamy Państwa 30 września 2016 r. o godz. 10.00 do Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawski na inaugurację roku akademickiego 2016/2017. W programie uroczystości przewidziane zostały m.in. wystąpienie Rektora PW prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, immatrykulacja oraz przemówienia przedstawicieli studentów i doktorantów.

Wykład inauguracyjny pt. "Rola inżynierii w medycynie" wygłosi prof. dr. hab. n. med. Marek Krawczyk.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: a.pyrzanowska@rekt.pw.edu.pl do dnia 28 września 2016 r.

 

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną, która stwarza przestrzeń do rozwoju. Nieprzerwanie od lat zajmuje czołową pozycję wśród uczelni technicznych w Polsce. Według rankingu Perspektyw 2016 w kategorii Kierunki Techniczne na 12 wskazanych kierunków studiów, aż w sześciu przypadkach Politechnika Warszawska zajęła pierwszą pozycję. Uczelnia kładzie szczególny nacisk na udział w krajowych i zagranicznych programach badawczych. PW dysponuje bardzo wysokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. specjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. W PW działa ponad 140 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń, w których studenci mogą realizować swoje pasje kulturalne, sportowe i naukowe. Realizowane przez studentów projekt badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. 51 proc. absolwentów PW znajduje pracę w czasie krótszym niż miesiąc (Badanie Losów Absolwentów 2015). Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie prawie 37 tys. studentów i doktorantów.

Najpopularniejszym kierunkiem w rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 w Politechnice Warszawskiej jeśli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce była automatyka i robotyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych – blisko 26 osób na jedno miejsce. Dużym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyła się również geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii (20,33 aplikacji na miejsce) oraz inżynieria biomedyczna – kierunek prowadzony na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (17,56 aplikacji na miejsce) oraz na Wydziale Mechatroniki (17,53 aplikacji na miejsce).

Sukcesem okazał się także nowy interdyscyplinarny kierunek realizowany wspólnie przez Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką i Wojskową Akademię Techniczną – biogospodarka. O 30 miejsc ubiegało się 530 kandydatów (17,67 aplikacji na miejsce). Studia na biogospodarce skierowane będą na różne sektory przemysłu przetwórczego, biopaliwa i biogospodarkę w inżynierii środowiska.