Znak Politechniki Warszawskiej

04.07.2016 - Zaproszenie - w związku z podpisaniem przez PW i ARP listu intencyjnego o współpracy

5 lipca br. (wtorek) o godz. 12:00 w Bibliotece ARP S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa odbędzie się uroczystość podpisania listu intencyjnego między Politechniką Warszawską – Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie współpracy na rzecz tworzenia warunków dla kształcenia kadry inżynierskiej oraz transferu innowacyjnych technologii z obszaru nauki do przemysłu.

Podczas spotkania będzie można także dowiedzieć się w jaki sposób technologie kosmiczne wpływają na nasze codzienne życie oraz samodzielnie posterować łazikiem marsjańskim Ares II.

W spotkaniu wezmą udział:

  • Marcin Chludziński – Prezes ARP S.A.
  • Michał Szaniawski – Wiceprezes ARP S.A.
  • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
  • Prof. dr hab. inż. Janusz Frączek, Dziekan Elekt Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
  • Dr Jan Kindracki, opiekun naukowy Studenckiego Koła Astronautycznego przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej