Znak Politechniki Warszawskiej

Profesor Mikhail Zgurovski, rektor Politechniki Kijowskiej, otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej

8 grudnia 2014 r., o godz. 10.00, prof. Mikhail Zgurowski, rektor Politechniki Kijowskiej, odebrał z rąk prof. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej, dyplom nadania tytułu Doktora Honoris Causa. W trakcie uroczystości wręczono również zasłużonym pracownikom warszawskiej uczelni odznaczenia naukowe Politechniki Warszawskiej oraz odznaczenia i medale państwowe.

„Przyznając tytuł doktora honoris causa profesorowi Mikhailowi Zgurovskiemu, jako przedstawiciele środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej, pragniemy podkreślić nasz szacunek dla dokonań Pana Profesora jako naukowca i wielkiego orędownika przyjaźni naszych Narodów. Chcielibyśmy również, by dzisiejsze święto było mocnym dowodem naszej determinacji we wspieraniu obywateli wolnego Narodu Ukrainy w ich drodze do prawdy i niezależności.” – powiedział podczas uroczystości prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej – Jesteśmy również dumni, że możemy dziś wręczyć pracownikom naszej Uczelni wysokie odznaczenia państwowe oraz odznaczenia przyznawane przez Politechnikę Warszawską za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Ta uroczystość to wspaniały finał ogłoszonego przez Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego jubileuszowego roku 25 lat odzyskania wolności, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. – podsumował prof. Jan Szmidt.

Władze Politechniki Warszawskiej podjęły również decyzję o nawiązaniu trwałej współpracy pomiędzy warszawską a kijowską uczelnią w zakresie wzajemnej pomocy w kształceniu doktorantów. Umowa regulująca zasady współpracy zostało podpisana przez rektorów obu uczelni przed rozpoczęciem oficjalnej części uroczystości.


Informacje o prof. Mikhaile Zgurovskim

Prof. Mikhaił Zgurowski, rektor Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy „Kijowski Politechniczny Instytut” to jeden z najwybitniejszych uczonych i działaczy edukacyjnych na Ukrainie, uznany naukowiec w dziedzinie matematyki i analizy systemów, opracował podstawowe pojęcia teorii analizy systemów, jak również stworzył podwaliny logiki programu, przedstawił nowe podejście w zakresie teorii zadań ekstremalnych dla operatora nieliniowego, rachunku różniczkowego operatorów oraz inkluzji i rachunku wariacyjnego w przestrzeni Banacha. Autor około 300 publikacji naukowych i 50 wynalazków.

Z inicjatywy prof. Zgurovskiego powstało Światowe Centrum Geoinformatyki i Zrównoważonego Rozwoju (WDC-Ukraine). Centrum to specjalizuje się w zakresie geoinformatyki w dyscyplinach takich jak: fizyka ciała stałego, fizyka solarna, oceanografia, jak również w zakresie modelowania procesu zrównoważonego rozwoju i oceny wpływu globalnych zagrożeń na bezpieczeństwo i jakość życia ludzi.

Jest członkiem Prezydium Akademii Nauk Ukrainy. W latach 1994-1999 był ministrem oświaty Ukrainy.

19 lipca 2013 r. prof. Mikhail Zgurovski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.