Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat prasowy z dnia 4.01.2018 - Poznamy najlepsze licea i technika w Polsce

Które szkoły średnie tym razem zdobędą miano tych najlepszych? 10 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00 w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej zostaną ogłoszone wyniki XX Jubileuszowego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Na uroczystość przybędą dyrektorzy, nauczyciele i młodzież z kilkudziesięciu najlepszych liceów i techników z całej Polski.

Zapraszamy na briefing prasowy przed galą (o godz. 11.15). W spotkaniu wezmą udział: prof. dr hab. Jan Łaszczyk - Przewodniczący Kapituły Rankingu, Waldemar Siwiński – Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej – Gospodarz Gali oraz dyrektorzy najlepszego liceum i najlepszego technikum edycji 2018.

W tym roku Dział Rankingów i Analiz Edukacyjnych Perspektyw wziął pod lupę 2195 liceów ogólnokształcących (spośród 4597 działających w kraju) i 1744 technika (spośród 2140). W szkołach, które brano pod uwagę w rankingu, do matury w maju 2017 r. musiało przystąpić minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki z języka polskiego oraz matematyki nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Prace były prowadzone pod nadzorem Kapituły Rankingu, która ustala metodologię badania: określa kryteria i nadaje im procentową wagę, prowadzi nadzór nad prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz zatwierdza i ogłasza ostateczne wyniki Rankingu. W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 weszli tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Przewodniczącym Kapituły był prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP.

Dwadzieścia lat doświadczeń w organizowaniu rankingu ugruntowało jego metodologię, procedury realizacyjne, a nade wszystko akceptację społeczności szkół średnich dla tej szczególnej klasyfikacji – mówi prof. Łaszczyk. – W rankingu „Perspektyw” wygrywają te licea i technika, które nie są nastawione na realizację starej zasady „uczyć wszystkiego wszystkich”. Przywiązanie do tej tradycji musi ustąpić, bo uczniowie są różni - mają różne uzdolnienia, zainteresowania i plany życiowe. Dzisiaj wykształcenie ogólne nie może oznaczać uczenia „wszystkiego po trosze”. Szkoła średnia musi postawić sobie inne zadanie. Jest powołana do tego, by pomóc uczniom odkryć ich zdolności, a następnie pozwolić im rozwinąć skrzydła.

Program Gali:

11:15 Briefing prasowy

12.00 Przywitanie uczestników:

  • prof. Jan Szmidt, Rektor PW,
  • Waldemar Siwiński, Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

12.05 Występ Zespołu Pieśni i Tańca PW

12.20 Wystąpienia Gości Honorowych i Partnerów Rankingu

12.35 Prezentacja zasad Rankingu: prof. Jan Łuszczyk, Przewodniczący Kapituły

12.40 Oficjalne ogłoszenie wyników Rankingów Wojewódzkich

13.00 Oficjalne ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2018 oraz Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2018

13.50 Zbiorowe zdjęcie laureatów Rankingu

 

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018 to pięć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne:

  • Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018 (ranking trzykryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce.
  • Ogólnopolski Ranking Techników 2018 (czterokryterialny), który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

  • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r.
  • Ranking Maturalny Techników 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r.
  • Ranking Szkół Olimpijskich 2018 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2016/2017.

Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostaną na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.pl oraz www.technika.perspektywy.pl. Będzie można je sprawdzić od godz. 00.01 dnia 10 stycznia 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Wdowińska, Perspektywy, e-mail: a.wdowinska@perspektywy.pl, tel. 609 999 514