Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat prasowy z dnia 24.09.2015 - Politechnika Warszawska otwiera Laboratorium Grafenowe

24 września 2015 r. w Politechnice Warszawskiej uruchomiono Laboratorium Grafenowe. Prowadzone będą w nim prace nad produkcją i zastosowaniem grafenu płatkowego.

Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej zostało utworzone na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. W Laboratorium wytwarzany będzie standaryzowany grafen płatkowy na potrzeby badawcze.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Politechniki Warszawskiej oraz dzięki dofinansowaniu w ramach Działania 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 4,5 mln zł, z czego blisko 630 tys. zł to wkład własny Politechniki Warszawskiej.

Obszary działalności Laboratorium Grafenowego PW to:

  • wytwarzanie standaryzowanego grafenu płatkowego (tlenek i zredukowany tlenek grafenu) o powtarzalnych, ściśle zdefiniowanych właściwościach na potrzeby badań aplikacji grafenowych,
  • opracowanie metod modyfikacji i funkcjonalizacji grafenu płatkowego pod kątem jego aplikacji, np. do wytwarzania materiałów kompozytowych, w przemyśle chemicznym, czy też w biomedycynie.

Bogate zaplecze aparaturowe Laboratorium Grafenowego PW daje możliwość laboratoryjnego wytwarzania i modyfikacji grafenu płatkowego w sposób standaryzowany i powtarzalny. Możliwa jest też dokładna analiza fizykochemiczna różnych form grafenu, m.in. zawartości zanieczyszczeń, stopnia funkcjonalizacji materiałów grafenowych oraz badanie przemian fazowych i właściwości cieplnych.