Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat prasowy z dnia 23.01.2020 - Promocje doktorskie i habilitacyjne, wręczenie odznaczeń państwowych oraz odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”

Fot. Biuro Rektora

27 stycznia 2020 r. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w Politechnice Warszawskiej wręczone zostaną odznaczenia państwowe. Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” odbierze lek. med. Barbara Barszcz.

Podczas ceremonii promocji doktorskich i habilitacyjnych wspólnota akademicka wyraża wdzięczność dla wszystkich, którzy podejmując trud pracy badawczej i edukacyjnej, tworzą fundamenty pod rozwój nauki. Dla uczelni badawczej, edukacja oraz prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, wywierających wpływ na rozwój światowej nauki, stanowi najwyższy cel. Misję, którą wobec społeczeństwa należy wypełnić. Wobec tego, szczególnie należy docenić starania tych osób, które swoja postawą i ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju Politechniki Warszawskiej i przysparzają jej dobrego imienia.

Wręczone zostaną odznaczenia państwowe. Przyznanych zostanie 5 Złotych Krzyży Zasługi, 4 Srebrne Krzyże Zasługi, 5 Brązowych Krzyży Zasługi, 20 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, 14 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę oraz 11 Medali Brązowych za Długoletnią Służbę.  Ustanowiony w 1923 r. Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy, działalność charytatywną.

Medale za Długoletnią Służbę przyznawane są za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” uhonorowana zostanie lekarz medycyny Barbara Barszcz. Nagroda przyznawana jest wieloletnim pracownikom Politechniki Warszawskiej oraz innym osobom, przyczyniającym się do rozwoju Uczelni, bądź przysparzających jej dobrego imienia.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości