Znak Politechniki Warszawskiej

Komunikat prasowy z dnia 21.12.2017 - Nowy wymiar współpracy Skanska S.A. i Politechniki Warszawskiej – czas na wspólną pracę w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii!

fot. Biuro Rektora PW

Rozpoczynamy  nowy wymiar współpracy Skanska S.A. i Politechniki Warszawskiej – wspólnie będziemy rozwijać nowoczesne technologie w zakresie: zielonego i zrównoważonego budownictwa, technologii asfaltowych i betonowych, geotechniki, geofizyki oraz BIM.

- Współpraca nauki i biznesu to naturalny czynnik rozwoju nowoczesnych rozwiązań, szczególnie w branży budowlanej. Ważny w tym zakresie jest transfer wiedzy i wspólne działania, dzięki którym możemy rozwijać nowe produkty i rozwiązania odpowiadające na potrzeby oraz wyzwania rynku. Centrum Badań i Innowacji Skanska S.A. ma za zadanie inicjowanie i koordynowanie eksperckiej współpracy pomiędzy Skanska S.A. a Wyższymi Uczelniami i dziś wykonujemy kolejny krok w tym kierunku – mówi Piotr Janiszewski, Prezes Skanska S.A.

- Politechnika Warszawska ma wszelkie kompetencje do tego, by skutecznie współpracować ze Skanska S.A. w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Jeszcze kilka lat temu innowacyjność postrzegaliśmy przede wszystkim w obszarze nowych materiałów czy konstrukcji. Obecnie zmiany zachodzące w przemyśle, na które wpływ ma postępująca digitalizacja świata stawiają przed nami zupełnie nowe wyzwania. W dobie dynamicznie rozwijającego się budownictwa naturalnym jest, że współpraca firmy z uczelnią musi mieć charakter interdyscyplinarny - podkreśla Dziekan WIL prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz. - Wydział Inżynierii Lądowej jest przygotowany do koordynowania tego rodzaju działań.

Za współpracę z Politechniką Warszawską odpowiada Centrum Badań i Innowacji, którego jednym z  priorytetów jest ekspercka współpraca z ośrodkami badawczymi, uczelniami oraz partnerami zewnętrznymi. Podpisana umowa zakłada współpracę  obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym pomiędzy Skanska S.A. i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

 Kierunkami działania obejmującymi wzajemną współpracę są m.in.:

  1. wspólne realizowanie prac B+R (Badawczo-Rozwojowych),
  2. powołanie zespołu ekspertów dedykowanych współpracy w określonych przez obie strony dziedzinach tematycznych oraz realizacji wspólnych projektów,
  3. prowadzenie wspólnych prac dyplomowych,
  4. współdziałanie dotyczące aktywizacji zawodowej studentów,
  5. wymiana doświadczeń.

Koordynatorami odpowiedzialnymi ze strony Skanska S.A. za współpracę z Politechniką Warszawską są: Anna Tryfon-Bojarska z Centrum Badań i Innowacji oraz Robert Wójcik z Zespołu Technologii i Laboratoriów.

Koordynatorami odpowiedzialnymi ze strony Politechniki Warszawskiej za współpracę ze Skanska S.A. są dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek prodziekan ds. studenckich i dr inż. Michał Sarnowski z Zakładu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych.

  

Grupa Skanska

Jesteśmy częścią Grupy Skanska, której historia sięga 1887 roku. Grupa zatrudnia obecnie 43 tys. osób w Europie i na kontynencie amerykańskim i należy do największych firm budowlano-deweloperskich na świecie. Wspólnie z klientami i partnerami Skanska planuje i buduje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a jej najważniejszym celem jest poprawa jakości życia społeczności. Skanska uczestniczy w najciekawszych przedsięwzięciach naszych czasów i pracuje przy 10 tys. projektów. Przychody Grupy za rok 2015 wyniosły 16,5 mld EUR, a zysk operacyjny 691 mln EUR. Główna siedziba firmy mieści się w Sztokholmie w Szwecji. Od 1965 r. Skanska jest notowana na sztokholmskiej giełdzie. Standardy pracy Skanska na całym świecie określają zapisy „Kodeksu postępowania”. Na każdym rynku pracujemy zgodnie ze wspólnymi wartościami: troszczymy się o życie, działamy etycznie i transparentnie, razem jesteśmy lepsi, dbamy o klienta. 

W Polsce Skanska zatrudnia prawie 8 tys. osób w trzech spółkach: Skanska S.A., Skanska Property Poland, Skanska Residential Development Poland. Zysk operacyjny Grupy za rok 2015 wyniósł 470 mln zł, a przychody 5,5 mld zł.  

Więcej informacji na stronie: www.skanska.pl

 

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej, ale jego tradycje sięgają 1826 roku. Obecnie mieści się we własnym gmachu przy al. Armii Ludowej 16, gdzie znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoriów dydaktycznych i badawczych. Na WIL studiuje ok. 1800 studentów i zatrudnionych jest 150 pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 70 pracowników techniczno-administracyjnych.

Wydział Inżynierii Lądowej jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie budownictwa. Na Wydziale prowadzone są studia inżynierskie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) na kierunku “Budownictwo” (akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zakresie specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie ze specjalizacjami: Konstrukcje Budowlane, Mosty i Budowle Podziemne i Teoria Konstrukcji,  Budownictwo Zrównoważone, Drogi Szynowe, Inżynieria Komunikacyjna, Inżynieria Produkcji Budowlanej. Wydział ma podpisaną umowę z Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, ParisTech, umożliwiającą uzyskanie podwójnego dyplomu studiów II stopnia. Wydział umożliwia również kształcenie na studiach doktoranckich. Posiada uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych w dyscyplinie “Budownictwo”.

Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi aktywną współpracę ze wszystkimi uczelniami technicznymi w Polsce. Wydział ma podpisane umowy o współpracy z ośrodkami z większości krajów Unii Europejskiej, a spoza niej z takich jak: Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania, Australia, Republika Południowej Afryki. Wydział bierze aktywny udział w wymianie studentów w ramach programu Erasmus+ i ma podpisane na stałe umowy umożliwiające wielu polskim studentom wyjazdy za granicę oraz przyjazd zagranicznych studentów w celu odbycia studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

 Dodatkowych informacji udzielają:

Agnieszka Witkowska

Zespół Komunikacji

Skanska S.A.

e-mail agnieszka.witkowska@skanska.pl

telefon: +48 797 332 872

prof. dr. hab. inż. Andrzej Garbacz

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej

e-mail: biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

telefon: +48 22 825-59-37