Znak Politechniki Warszawskiej

Studia w języku angielskim

Politechnika Warszawska, oprócz studiów prowadzonych na I i II stopniu w języku polskim, prowadzi także studia w języku angielskim. Studia te prowadzone są tylko w trybie studiów stacjonarnych.
Obcokrajowcy, którzy chcieliby aplikować na studia anglojęzyczne kontaktują się w sprawie rekrutacji z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających polskie świadectwo dojrzałości, którzy aplikują na anglojęzyczne kierunki studiów, przebiega w taki sam sposób jak dla kandydatów na studia prowadzone w języku polskim.

Poniżej znajduje się tabela przedmiotów i współczynników przy obliczaniu liczby punktów konkursowych w rekrutacji na anglojęzyczne kierunki studiów.

Przedmioty

 Kierunki studiów

Matematyka Przedmiot do wyboru Język obcy
Fizyka Chemia Informatyka Biologia Geografia
Kierunki inżynierskie
Aerospace Engineering 1 1 0,75 0,75 0,5 _ 0,25
Civil Engineering 1 1 0,5 0,75 0,5 _ 0,25
Computer Science 1 1 0,75 1 0,5 _ 0,25
Computer Science and Information Systems 1 1 0,75 1 0,5 - 0,25
Electric and Hybrid Vehicles Engineering 1 1 0,5 0,75 0,5 _ 0,25
Electrical Engineering 1 1 0,5 0,75 0,5 _ 0,25
Environmental Engineering 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,25
Mechatronics 1 1 0,5 0,75 0,5 _ 0,25
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery 1 1 0,5 0,75 0,5 - 0,25
Power Engineering 1 1 0,75 0,75 0,5 _ 0,25
Telecommunications 1 1 0,75 0,75 0,5 _ 0,25

Na kierunek Architecture obowiązują odrębne zasady przyjęć. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Architektury.

Zgodnie z decyzją Rektora nr 104/2018 z dnia 26/06/2018 r. niektóre kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wymagają w roku akademickim 2018/2019 dopłaty.

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2018/2019
 (za każdy semestr studiów)
Architecture Architektury 2 500 zł
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 2 900 zł
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł
Computer Science (od roku 2019/2020: Computer Science and Information Systems) Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 040 zł
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 000 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Mechatronics (od roku 2019/2020: Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery) Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł

 Informacje na temat dopłat w roku akademickim 2019/2020 zostaną podane do wiadomości po ogłoszeniu decyzji Rektora.

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

Procedura kwalifikacyjna wszystkich kandydatów na studia II stopnia jest taka sama. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji.
Zgodnie decyzją Rektora nr 104/2018 z dnia 26/06/2018 r. niektóre kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wymagają w roku akademickim 2018/2019 dopłaty.

 

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2018/2019
 (za każdy semestr studiów)
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Architecture  Architektury 4 000 zł
Automatic Control and Robotics Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Biotechnology Chemiczny bez dopłaty
Civil Engineering Inżynieria Lądowa 3 500 zł
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 500 zł
Computer Science (od roku 2019/2020: Computer Science and Information Systems) Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 550 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 500 zł
Management and Production Engineering Inżynierii Produkcji bez dopłaty
Mechanics and Machine Design (od roku 2019/2020: Mechanics of Vehicles and Construction Machinery) Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Photonics Fizyki 2 800 zł za pierwszy semestr, 
 drugi, trzeci i czwarty semestr bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 500 zł
Transport Transportu 2 200 zł

 Informacje na temat dopłat w roku akademickim 2019/2020 zostaną podane do wiadomości po ogłoszeniu decyzji Rektora.