Znak Politechniki Warszawskiej

Studia w języku angielskim

Studia stacjonarne I stopnia 

Obywatele polscy i obywatele krajów Unii Europejskiej, starający się o przyjęcie na studia w języku angielskim, rejestrują się w tym samym czasie co kandydaci na studia w języku polskim.Rejestracja kandydatów będzie się odbywać na stronie www.pw.edu.pl/zapisy 

Kandydaci posiadający świadectwa wydane poza granicami Polski, starający się o przyjęcie na studia w języku angielskim, będą przyjęci na te studia bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego. Procedura postępowania ze świadectwem maturalnym uzyskanym poza Polską.

Udział w studiach w języku angielskim na niektórych kierunkach studiów wymaga wniesienia dodatkowej opłaty, ustalanej na każdy rok akademicki rozporządzeniem Rektora PW. 
Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przyjmowani są na studia prowadzone w języku angielskim, bez egzaminu wstępnego. Osoby te obowiązuje wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 200 Euro oraz opłat rocznych w wysokości określonej dla każdego kierunku studiów. Kwoty te są podawane przy opisie poszczególnych studiów.
  
Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej rejestrują się online i są poddani procedurze kwalifikacyjnej w Biurze Studentów Międzynarodowych (International Students Office) Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Szczegółowe informacje dla tych kandydatów i formularze zgłoszeń znajdują się na stronie:http://www.cwm.pw.edu.pl/
e-mail: students@cwm.pw.edu.pl

I stopnia - inżynierskie:

Kierunek Wydział Dopłata
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 2900 zł/semestr
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2000 zł/semestr
Computer Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 2000 zł/semestr
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 2000 zł/semestr
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2000 zł/semestr
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2000 zł/semestr

II stopnia – magisterskie:

Kierunek Wydział Dopłata
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Architecture Architektury 4990zł/semestr
Biotechnology Chemiczny bez dopłaty
Civil Engineering Inżynieria Lądowa 3500 zł/semestr
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2500 zł/semestr
Computer Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 2500 zł/semestr
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2500 zł/semestr
Global Production Engineering and Managment Inżynierii Produkcji 500 zł/semestr
Management Zarządzania 3200 zł/semestr
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Photonics Fizyki

pierwszy semestr - 2500zł/semestr

drugi, trzeci, czwarty semestr-bez dopłat

Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2500 zł/semestr