Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magister­skich oraz
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich Wydziałów, działające według podanych dalej zasad.

 

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Złożyć wymagane dokumenty w terminie trwania rekrutacji.
  3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (zob. poniżej Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia).
  4. Odebrać decyzję o przyjęciu na studia.
  5. Dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skierowaniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowe zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 1,69 MB)

Certyfikat znajomości języka angielskiego

Pobierz plik (pdf, 209,41 kB)

Postępowanie z dyplomem I stopnia uzyskanym poza polskim systemem edukacji (polskie i zagraniczne obywatelstwo)

Pobierz plik (pdf, 107,12 kB)

Parametry do opisu zasad przyjęć na studia stacjonarne II stopnia 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 380,35 kB)