Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2019/2020

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia (oprócz kierunków z Wydziału Architektury)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie i w PW Filii w Płocku 
29 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie  
3 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone w Warszawie
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
13 września koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku
8 stycznia 2020 r. początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie i w PW Filii w Płocku od lutego 2020 r.
3 lutego 2020 r. koniec zapisów i składania dokumentów na studia w Warszawie rozpoczynające się od lutego 2020 r.
6 lutego 2020 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawie
10 lutego 2020 r. koniec zapisów i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku od lutego 2020 r.
13 lutego 2020 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia niestacjonarne prowadzone od lutego w PW Filii w Płocku

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura  

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej
29 sierpnia koniec zapisów i  dokonywania opłaty rekrutacyjnej
4 września początek składania dokumentów
6 września koniec składania dokumentów
17 września I etap sprawdzianu
18 września II etap sprawdzianu

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architecture (studia prowadzone w języku angielskim)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
6 maja początek I tury zapisów
10 czerwca koniec I tury zapisów
10 lipca wstępne powiadomienie o akceptacji kandydatów w I turze
11 lipca początek zbierania  dokumentów
27 sierpnia koniec  zbierania dokumentów
7 września początek II tury zapisów
14 września koniec II tury zapisów
20 września wstępne powiadomienie o akceptacji kandydatów w II turze
23 września początek zbierania  dokumentów
25 września koniec zbierania  dokumentów