Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2018/2019

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia (oprócz kierunku Architektura)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
2 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów
30 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie
4 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone w Warszawie
14 września koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów w PW Filia w Płocku
9 stycznia 2019 r. początek zapisów  i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na studia zaczynające się w lutym 2019 r.
początek dostarczania wymaganych dokumentów
4 lutego 2019 r. koniec zapisów na studia zaczynające się w Warszawie w lutym 2019 r.
ostateczny termin dostarczania wymaganych dokumentów
7 lutego 2019 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone od lutego 2019 r. w Warszawie
11 lutego 2019 r. koniec zapisów na studia zaczynające się w PW Filia w Płocku w lutym 2019 r.
ostateczny termin dostarczania wymaganych dokumentów
14 lutego 2019 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone od lutego 2019 r. w PW Filia w Płocku

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura  

Data Szczegóły procesu rekrutacji
2 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej
30 sierpnia koniec zapisów i  dokonywania opłaty rekrutacyjnej
5 września początek składania dokumentów
7 września koniec składania dokumentów
18 września I etap sprawdzianu
19 września II etap sprawdzianu

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architecture (studia prowadzone w języku angielskim)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
7 maja początek I tury zapisów
17 czerwca koniec I tury zapisów
10 lipca wstępne powiadomienie o akceptacji kandydatów w I turze
11 lipca początek zbierania  dokumentów
27 sierpnia koniec  zbierania dokumentów
7 września początek II tury zapisów
14 września koniec II tury zapisów
21 września wstępne powiadomienie o akceptacji kandydatów w II turze
24 września początek zbierania  dokumentów
25 września koniec zbierania  dokumentów

W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona II tura rekrutacji.