Znak Politechniki Warszawskiej

Terminarz 2016/17

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia (oprócz kierunku Architektura)

Data Szczegóły rekrutacji
2 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów
29 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów
5 września ogłoszenie wyników
10 stycznia 2017 r. początek zapisów  i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na studia zaczynające się w lutym 2017 r.
początek dostarczania wymaganych dokumentów
6 lutego 2017 r. koniec zapisów na studia zaczynające się w lutym 2017 r.
ostateczny termin dostarczania wymaganych dokumentów
14 lutego 2017 r. Przedłużona rekrutacja na Wydziale Fizyki i w PW Filia w Płocku (kierunek Mechanika i Budowa Maszyn oraz Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii) na studia rozpoczynające się w lutym w 2017 r. (ostatni dzień zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania wymaganych dokumentów na Wydziale)
17 lutego 2017 r. Przedłużona rekrutacja na Wydziale Transportu na studia rozpoczynające się w lutym w 2017 r. (ostatni dzień zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania wymaganych dokumentów na Wydziale)

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura (prowadzone w języku polskim i angielskim)

Data Szczegóły rekrutacji
1 kwietnia początek zapisów i składania dokumentów na anglojęzyczny kierunek Architecture
30 czerwca koniec zapisów i składania dokumentów na anglojęzyczny kierunek Architecture
15 lipca wstępne powiadomienie o akceptacji kandydatów na kierunek Architecture
2 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłat rekrutacyjnych na polskojęzyczny kierunek Architektura
29 sierpnia koniec zapisów i  dokonywania opłaty rekrutacyjnej na polskojęzyczny kierunek Architektura
5 września początek składania dokumentów
8 września koniec składania dokumentów
20 września I etap sprawdzianu wstępnego
21 września II etap sprawdzianu wstępnego