Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta studiów stacjonarnych 2018/2019 i 2019/2020

 

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

 

 

Oferta studiów stacjonarnych 2018/2019

Studia stacjonarne II stopnia 2018/2019 Liczba dostępnych miejsc
Kierunek Wydział od X 2018   od II 2019*
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 220 _
Aerospace Engineering 
 (studia w języku angielskim, bez dopłaty) 
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 10 15
Architecture 
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Architektury 25 _
Architektura Architektury 150 _
Automatic Control and Robotics 
 (studia w języku angielskim,bez dopłaty) 
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 10 _
Automatyka i Robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Inżynierii Produkcji 30 patrz: 
 Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20 40
Mechatroniki 30 patrz:
 Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa Mechatroniki _ 55
Automatyka i Robotyka Stosowana Elektryczny _ 50
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Inżynierii Produkcji _ 30
Biotechnologia Chemiczny 10 80
Biotechnology 
 (studia w języku angielskim, bez dopłaty)
Chemiczny _ 15
Budownictwo Inżynierii Lądowej 150 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 70 _
Civil Engineering
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Inżynierii Lądowej 30 _
Computer Science
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**) 
Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 patrz:
 Computer Science and Information Systems
Computer Science and Information Systems
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Matematyki i Nauk Informacyjnych _ 20
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 100 _

Electrical Engineering

(studia w języku angielskim, bez dopłaty)

Elektryczny 30 _
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Elektrotechnika Elektryczny _ 180
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60

Environmental Engineering

(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 20 10
Fizyka Techniczna Fizyki 20 80
Geodezja i Kartografia Geodezji i Kartografii _ 90
Gospodarka Przestrzenna Geodezji i Kartografii _ 60
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Matematyki i Nauk Informacyjnych 20 patrz: 
Informatyka i Systemy Informacyjne
Informatyka i Systemy Informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych _ 45
Informatyka Stosowana Elektryczny _ 90
Inżynieria Biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Mechatroniki 30 30
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej _ 80
Inżynieria i Analiza Danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 30
Inżynieria Materiałowa Inżynierii Materiałowej 15 60
Inżynieria Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 280 _
Inżynieria Zarządzania Zarządzania 90 -
Lotnictwo i Kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60

Management

(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)

Zarządzania 30 _

Management and Production Engineering

(studia w języku angielskim, bez dopłaty)

Inżynierii Produkcji 80 60
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 70 _
Mechanika i Budowa Maszyn Inżynierii Produkcji 50 50
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25 patrz:
 Mechanika i Projektowanie Maszyn
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 25 25
Mechanika i Projektowanie Maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa _ 25
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych _ 60

Mechanics and Machine Design

(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)

Samochodów i Maszyn Roboczych 30 _

Mechatronics

(studia w języku angielskim, bez dopłaty)

Mechatroniki 12 12
Mechatronika Mechatroniki 65 85
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych _ 30
Ochrona Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 70 _
Papiernictwo i Poligrafia Inżynierii Produkcji 30 30

Photonics

(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata za pierwszy semestr**)

Fizyki 15 30

Power Engineering

(studia w języku angielskim,bez dopłaty)

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 15 25
Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym Samochodów i Maszyn Roboczych - 15***
Technologia Chemiczna Chemiczny 20 120
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 25 25

Telecommunications

(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)

Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Transport Transportu 80 80
Transport
  (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Transportu 30 -
Zarządzanie Zarządzania 90 -
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Produkcji 50 50

* Na studia rozpoczynające się od semestru letniego (od lutego 2019 r.) będzie prowadzona oddzielna rejestracja od 9.01.2019 r. do 4.02.2019 r. dla kierunków prowadzonych w Warszawie i do 11.02.2019 r. dla kierunków prowadzonych w PW Filia w Płocku.

** Szczegółowe informacje na temat obowiązujących dopłat za studia na niektórych kierunkach anglojęzycznych znajdują się w zakładce Dopłata za studia anglojęzyczne.

*** równoległa rekrutacja z SGGW z liczbą miejsc 15

 

 

Oferta studiów stacjonarnych 2019/2020

 

Studia stacjonarne II stopnia 2019/2020  
Wydział/Kolegium Kierunek studiów  
 
W. Administracji i Nauk Społecznych Administracja  
W. Architektury Architektura  
Architecture (studia w języku angielskim)  
W. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) Budownictwo  
Mechanika i Budowa Maszyn  
Technologia Chemiczna  
W. Chemiczny Biotechnologia  
Technologia Chemiczna  
Biotechnology (studia w języku angielskim)  
W. Elektroniki i Technik Informacyjnych Automatyka i Robotyka  
Elektronika  
Informatyka  
Inżynieria Biomedyczna  
Telekomunikacja  
Computer Science (studia w języku angielskim)  
Electronics* (studia w języku angielskim)  
Telecommunications (studia w języku angielskim)  
W. Elektryczny Automatyka i Robotyka Stosowana  
Elektrotechnika  
Informatyka Stosowana  
Electric Engineering (studia w języku angielskim)  
W. Fizyki Fizyka Techniczna  
Photonics (studia w języku angielskim)  
W. Geodezji i Kartografii Geodezja i Kartografia  
Gospodarka Przestrzenna  
W. Inżynierii Chemicznej i Procesowej Inżynieria Chemiczna i Procesowa  
W. Inż. Lądowej Budownictwo  
Civil Engineering (studia w języku angielskim)  
W. Inżynierii Materiałowej Inżynieria Materiałowa  
W. Inżynierii Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych  
Mechanika i Budowa Maszyn  
Papiernictwo i Poligrafia  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  
  Management and Production Engineering (studia w języku angielskim)  
W. Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Biogospodarka  
Inżynieria Środowiska  
Ochrona Środowiska  
Environmental Engineering (studia w języku angielskim)  
W. Matematyki i Nauk Informacyjnych Matematyka  
Informatyka i Systemy Informacyjne  
Inżynieria i Analiza Danych  
Computer Science and Information Systems (studia w języku angielskim)  
W. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Automatyka i Robotyka  
Energetyka  
Lotnictwo i Kosmonautyka  
Mechanika i Projektowanie Maszyn  
Aerospace Engineering (studia w języku angielskim)  
Automatic Control and Robotics (studia w języku angielskim)  
Power Engineering (studia w języku angielskim)  
W. Mechatroniki Automatyka, Robotyka i Automatyka Przemysłowa  
Inżynieria Biomedyczna  
Mechatronika  
Mechatronics (studia w języku angielskim)  
W. Samochodów i Maszyn Roboczych Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych  
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych  
Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym  
Mechanics and Machine Design (studia w języku angielskim)  
W. Transportu Transport  
Transport (studia w języku angielskim)  
W. Zarządzania Zarządzanie  
Inżynieria Zarządzania  
Management (studia w języku angielskim)  
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Ekonomia  

 

*- przewidziane do uruchomienia

Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 1,40 MB)