Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta studiów stacjonarnych 2018/2019

Studia stacjonarne II stopnia 2018/2019 Liczba dostępnych miejsc
Kierunek Wydział od X 2018   od II 2019*
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 220 _
Aerospace Engineering 
(studia w języku angielskim) 
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 10 15
Architecture 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Architektury 25 _
Architektura Architektury 150 _
Automatic Control and Robotics 
(studia w języku angielskim) 
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 10 _
Automatyka i Robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Elektryczny _ 50
Inżynierii Produkcji 30 30
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20 40
Mechatroniki 30 55
Biotechnologia Chemiczny 10 80
Biotechnology 
(studia w języku angielskim)
Chemiczny _ 15
Budownictwo Inżynierii Lądowej 150 _
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 70 _
Civil Engineering
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Inżynierii Lądowej 30 _
Computer Science
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**) 
Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 20
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 100 _

Electrical Engineering

(studia w języku angielskim)

Elektryczny 30 _
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Elektrotechnika Elektryczny _ 180
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60

Environmental Engineering

(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 20 10
Fizyka Techniczna Fizyki 20 80
Geodezja i Kartografia Geodezji i Kartografii _ 90
Gospodarka Przestrzenna Geodezji i Kartografii _ 60
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Elektryczny _ 90
Matematyki i Nauk Informacyjnych 20 45
Inżynieria Biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Mechatroniki 30 30
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej _ 80
Inżynieria i Analiza Danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 30
Inżynieria Materiałowa Inżynierii Materiałowej 15 60
Inżynieria Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 280 _
Inżynieria Zarządzania Zarządzania 90 -
Lotnictwo i Kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60

Management

(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)

Zarządzania 30 _

Management and Production Engineering

(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)

Inżynierii Produkcji 80 60
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 70 _
Mechanika i Budowa Maszyn Inżynierii Produkcji 50 50
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25 25
Samochodów i Maszyn Roboczych _ 60
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 25 25

Mechanics and Machine Design

(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)

Samochodów i Maszyn Roboczych 30 _
Mechatronics Mechatroniki 12 12
Mechatronika Mechatroniki 65 85
Samochodów i Maszyn Roboczych _ 30
Ochrona Środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 70 _
Papiernictwo i Poligrafia Inżynierii Produkcji 30 30

Photonics

(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata za pierwszy semestr**)

Fizyki 15 30

Power Engineering

(studia w języku angielskim)

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 15 25
Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym Samochodów i Maszyn Roboczych - 15***
Technologia Chemiczna Chemiczny 20 120
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 25 25

Telecommunications

(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)

Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Transport Transportu 80 80
Transport
 (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata**)
Transportu 30 -
Zarządzanie Zarządzania 90 -
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynierii Produkcji 50 50

* Na studia rozpoczynające się od semestru letniego (od lutego 2019 r.) będzie prowadzona oddzielna rejestracja od 9.01.2019 r. do 4.02.2019 r. dla kierunków prowadzonych w Warszawie i do 11.02.2019 r. dla kierunków prowadzonych w PW Filia w Płocku.

** Szczegółowe informacje na temat obowiązujących dopłat za studia na niektórych kierunkach anglojęzycznych znajdują się w zakładce Dopłata za studia anglojęzyczne.

*** równoległa rekrutacja z SGGW z liczbą miejsc 15

Kierunki i specjalności studiów stacjonarnych 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 1,40 MB)