Znak Politechniki Warszawskiej

Kontakty

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pokój 207
 tel. 22-234-57-88
      22-234-64-33
      22-234-65-25
      22-234-63-09
 e-mail: dziekanat@ans.pw.edu.pl 
http://www.ans.pw.edu.pl

 

Wydział Architektury
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
dziekanat: pokój 21
 tel. 22-234-55-50
      22-234-55-49
      22-628-32-36
 e-mail: dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl 
http://www.arch.pw.edu.pl

 

Wydział Chemiczny
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
 Gmach Chemii
kierunek: Technologia Chemiczna
 dziekanat: pokój 100
 tel. 22-629-57-14
       22-234-73-72
 e-mail: dziekanat@ch.pw.edu.pl 
kierunek: Biotechnologia
 dziekanat: pokój 1
 tel. 22-234-57-34
 e-mail: ibio@ch.pw.edu.pl 
http://www.ch.pw.edu.pl

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
dziekanat: pokój 110A-B
 tel. 22-234-74-11
      22-234-57-93
      22-234-73-85
 e-mail: rekrutacja@elka.pw.edu.pl
http://www.elka.pw.edu.pl

 

Wydział Elektryczny
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pok. 133 (Gmach Główny)
 tel. 22-234-72-08
       22-234-59-80 (studia anglojęzyczne)
 e-mail: dziekanat@ee.pw.edu.plstudia.stacjonarne@ee.pw.edu.pl
http://www.ee.pw.edu.pl 

 

Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
 Gmach Fizyki
dziekanat: pokój 130
 tel. 22-234-76-60
       22-234-72-47
 e-mail: dziekanat@if.pw.edu.pl
http://www.if.pw.edu.pl

 

Wydział Geodezji i Kartografii
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pokój 128
 tel. 22-234-72-25
 e-mail: dziekanat@gik.pw.edu.plrekrutacja@gik.pw.edu.pl
 http://www.gik.pw.edu.pl

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
dziekanat: pokój 110
 tel. 22-234-74-25
 e-mail: dziekanat@is.pw.edu.pl
 http://www.is.pw.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
dziekanat: pokój 179
 tel. 22-234-65-09
 e-mail: dziekanat@ichip.pw.edu.plrekrutacja@ichip.pw.edu.pl
http://www.ichip.pw.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Lądowej
ul. Lecha Kaczyńskiego 16, 00-637 Warszawa
dziekanat: pokój 114
 tel. 22-234-65-21
 e-mail: stacjonarny@il.pw.edu.pl 
 http://www.il.pw.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
dziekanat: pokój 204
 tel. 22-849-99-35
       22-234-84-51
 e-mail: dziekanat@inmat.pw.edu.pl 
 http://www.inmat.pw.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dziekanat: pokój 116
 tel. 22-234-84-31
 e-mail: dziekanat@wip.pw.edu.pl 
http://www.wip.pw.edu.pl

 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
 Gmach Matematyki
dziekanat: pokój 27
 tel. kierunek Informatyka 22-234-79-69
                                       22-234-59-24
 tel. kierunek Matematyka 22-234-59-22
 e-mail: dziekanat@mini.pw.edu.pl 
 http://www.mini.pw.edu.pl

 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
 Gmach Lotniczy
dziekanat: pokój 126
 tel. 22-234-59-63
       22-234-59-64
 e-mail: dziekanat@meil.pw.edu.pl 
 http://www.meil.pw.edu.pl

 

Wydział Mechatroniki
ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
dziekanat: pokój 122
 tel. 22-849-07-11
       22-234-84-56
 e-mail: dziekanat@mchtr.pw.edu.pl 
http://www.mchtr.pw.edu.pl

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
dziekanat: pokój 06
 tel. 22-849-05-34
       22-234-84-35
 e-mail: dziekanat@simr.pw.edu.pl 
 http://www.simr.pw.edu.pl

 

Wydział Transportu
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
 Gmach Nowej Kreślarni
dziekanat: pokój 112
 tel. 22-234-71-88
       22-234-71-97
 e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl
 http://www.wt.pw.edu.pl

 

Wydział Zarządzania
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dziekanat: pokój 5
 tel. 22-234-86-94
      22-234-82-77
 e-mail: kandydat@wz.pw.edu.pl 
http://www.wz.pw.edu.pl

 

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 PW Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
dziekanat: pokój 215
 tel. 24-367-21-54
 e-mail: dziekanatdz@pw.plock.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, pokój 18
 tel. 24-367-21-13
 e-mail: rekrutacja@pw.plock.pl
http://www.pw.plock.pl

 

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 
 PW Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
dziekanat: pokój 103
 tel. 24-262-90-08
       24-367-21-26
 e-mail: knes@pw.plock.pl
Komisja Rekrutacyjna KNEiS, pokój 107
 tel. 24-367-21-16
http://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS

 

 

OGÓLNE

 

Biuro Spraw Studenckich
 Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
 Gmach Matematyki
pokój 461, 462
 tel: 22-234-13-14
       22-234-13-15
 fax.: 22-628-60-04
 mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl
 Gadu-Gadu: 32806296
 Skype: niepelnosprawni.pw
www.facebook.com/SONPW

 

 

Biuro ds. Przyjęć na Studia
 Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwierdzania efektów uczenia się
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pokój 66
 tel. 22-629-60-70
       22-234-74-12
 fax. 22-234-74-29
 e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl 
http://www.pw.edu.pl/kandydaci