Znak Politechniki Warszawskiej

Dopłata za studia anglojęzyczne

W poniższej tabeli przedstawione są kierunki studiów stacjonarnych II stopnia prowadzone w języku angielskim w roku 2018/2019. Zgodnie z decyzją Rektora nr 101/2018 z dnia 26/06/2018 niektóre z nich wymagają dopłaty.

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2018/2019
 (za każdy semestr studiów)
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Architecture  Architektury 4 000 zł
Automatic Control and Robotics (w ofercie studiów do roku 2018/2019) Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Biotechnology Chemiczny bez dopłaty
Civil Engineering Inżynieria Lądowa 3 500 zł
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 500 zł
Computer Science
(od roku 2019/2020: Computer Science and Information Systems) 
Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 550 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 500 zł
Management (w ofercie studiów do roku 2018/2019) Zarządzania 1 500 zł
Management and Production Engineering Inżynierii Produkcji bez dopłaty
Mechanics and Machine Design
(od roku 2019/2020: Mechanics of Vehicles and Construction Machinery) 
Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Mechatronics  Mechatroniki bez dopłaty
Photonics Fizyki 2 800 zł za pierwszy semestr,
 drugi, trzeci i czwarty semestr bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 500 zł
Transport Transportu 2 200 zł

Aktualizacja opłat na rok akademicki 2019/2020 nastąpi po ogłoszeniu przez Rektora nowej decyzji.