Znak Politechniki Warszawskiej

Dopłata za studia anglojęzyczne

W poniższej tabeli przedstawione są kierunki studiów stacjonarnych II stopnia prowadzone w języku angielskim. 
Zgodnie z decyzją Rektora nr 72/2017 z dnia 22/05/2017 r.  niektóre z nich wymagają dopłaty w roku akademickim 2017/2018.

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2017/2018
 (za każdy semestr studiów)
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Architecture  Architektury 4 400 zł
Automatic Control and Robotics Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Biotechnology Chemiczny bez dopłaty
Civil Engineering Inżynieria Lądowa 3 500 zł
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 500 zł
Computer Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 550 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 500 zł
Management Zarządzania 1 000 zł
Management and Production Engineering Inżynierii Produkcji bez dopłaty
Mechanics and Machine Design Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Photonics Fizyki 2 800 zł za pierwszy semestr,
 drugi, trzeci i czwarty semestr bez dopłaty
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 500 zł
Transport Transportu 2 200 zł