Znak Politechniki Warszawskiej

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych:

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

Zasady i organizacja przyjęć na studia stacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 250,30 kB)