Znak Politechniki Warszawskiej

Studia stacjonarne I stopnia

Rozpocznij studia na Politechnice Warszawskiej i dołącz do grona studentów najlepszej technicznej uczelni w kraju!
Możesz wybierać z oferty 18 wydziałów w Warszawie oraz 1 wydziału i 1 kolegium mieszczących się w PW Filii w Płocku.

W ramach studiów stacjonarnych I stopnia oferujemy zarówno studia inżynierskie (7-8 semestrów), jak i licencjackie (6 semestrów). Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

W roku akademickim 2019/2020 przeprowadzana jest rekrutacja na:

  • kierunek Architektura (inne zasady przyjęć)
  • pozostałe kierunki studiów prowadzone w Warszawie
  • kierunki studiów prowadzone w Filii PW w Płocku

(zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym – październik 2019 r., 

niektóre kierunki studiów prowadzone na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim – luty 2020 r.):

Pełen wykaz kierunków studiów znajduje się w zakładce „Oferta”.

Przed rozpoczęciem rejestracji dokładnie zapoznaj się z zasadami przyjęć.

O przyjęcie na studia w PW oprócz obywateli Polski mogą ubiegać się również obcokrajowcy. Więcej informacji w zakładce „Studia dla obcokrajowców”.