Znak Politechniki Warszawskiej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej możliwy jest tylko maturzystom z roku 2018, którzy dokonali wpłat przed ogłoszeniem wyników egzaminu maturalnego i okazało się, że tego egzaminu nie zdali.

 

Podstawę zwrotu opłaty stanowi zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o niezdaniu egzaminu. Wnioski o zwrot dokonanej opłaty rekrutacyjnej będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2018 r. Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej można dostarczyć osobiście do Biura ds. Przyjęć na Studia, przesłać za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl. W piśmie należy podać przyczynę zwrotu wpłaty wraz z numerem kandydata i numerem rachunku bankowego, na który trzeba dokonać zwrotu. Należy załączyć również potwierdzenie dokonania wpłaty.