Znak Politechniki Warszawskiej

Zasady przyjęć na studia

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Zostać zakwalifikowanym na studia w wyniku poddania się procedurze kwa­lifikacyjnej.
  3. Złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie i odebrać decyzję o przyjęciu na studia.
  4. Dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skiero­waniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
  5. Złożyć ślubowanie studenckie.
     

Zwraca się uwagę na bezwzględną konieczność dogłębnego zapoznania się z zasadami rekrutacji przed dokonaniem rejestracji.

 W konkursach wspólnych* można zadeklarować do 5 kierunków interesujących kandydata. Odbywa się to w ramach jednej rejestracji i jednej opłaty rekrutacyjnej. Wybrane w formularzu rejestracyjnym programy studiów trzeba uszeregować wedle swoich preferencji. Na pierwszym miejscu należy umieścić program, który kandydat najbardziej chciałby studiować. Wybór i kolejność zadeklarowanych kierunków mogą być zmieniane do momentu zamknięcia zapisów. Po tym terminie żadne wnioski o zmianę wyboru lub kolejności preferencji nie będą uwzględniane.

* (kierunki studiów prowadzone w Warszawie – oprócz  Architektury i kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku)

Szczegółowe zasady przyjęć na studia 2017/2018

Pobierz plik (pdf, 5,61 MB)