Znak Politechniki Warszawskiej

Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów

Zgodnie z decyzją Senatu Politechniki Warszawskiej, kandydaci, którzy uzy­skali świadectwo maturalne w roku ubiegania się o przyjęcie na studia (2017 r.) i są laureatami lub finalistami, określonych olimpiad, konkursów i turniejów, zostaną przyjęci na dane studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub z jednego odpowiedniego przedmiotu, uwzględnionego w tej procedurze, zosta­nie im przyznana liczba punktów P równa 100.

Szczegóły dotyczące przyjęć poza konkursem przedstawiono w załączonej poniżej tabeli.

W celu uzyskania przysługujących uprawnień należy wprowadzić w portalu rejestracyjnym nazwę olimpiady/konkursu/turnieju i stopień uzyskanego wyróżnienia. Trzeba także do­starczyć do Biura ds. Przyjęć na Studia zaświadczenie z Komitetu Głównego Olimpiady albo oryginał dyplomu Olimpiady lub Konkursu. Dokumenty te muszą zostać złożone do dnia 6 lipca. 
Opóźnienie złożenia dokumentów uniemożliwi ich uwzględnienie w procesie rekrutacji. 
Dopuszcza się przesłanie, w podanym terminie, skanu odpowiedniego dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl

Przesłanie skanu nie zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia oryginału w momencie składania pozostałych wymaganych dokumentów po zakwalifikowaniu na studia.

Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów 2017/2018

Pobierz plik (pdf, 441,60 kB)