Znak Politechniki Warszawskiej

Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów

 

UWAGA

W związku z wejściem w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że szczegółowe zasady rekrutacji oraz oferta studiów na rok akademicki 2019/2020 mogą zostać zmodyfikowane do końca grudnia 2018 r.

 

 

Kandydat, który uzyskał świadectwo maturalne w roku ubiegania się o przyjęcie na studia i jest laureatem lub finalistą określonych olimpiad, konkursów i turniejów zostanie przyjęty na dane studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub otrzyma z danego przedmiotu maksymalną liczbę punktów.

Co zrobić, żeby Twoje osiągnięcia zostały uwzględnione w procesie rekrutacyjnym?

  1. Wybierz we właściwym polu IKR nazwę olimpiady, konkursu lub turnieju i stopień uzyskanego wyróżnienia.
  2. Do 5 lipca dostarcz dokumenty zaświadczające o statusie laureata lub finalisty w następujący sposób:
  • załącz skany dokumentów za pomocą IKR lub
  • prześlij skan dokumentów na adres rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub
  • złóż dokumenty osobiście w Biurze ds. Przyjęć na Studia.

Uwaga! Przesłanie skanu nie zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia oryginału w momencie składania pozostałych wymaganych dokumentów po zakwalifikowaniu na studia.

Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 460,48 kB)