Znak Politechniki Warszawskiej

Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 284/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2019/2020.

Informacje dla uczestników olimpiad, konkursów i turniejów przedstawione są w dokumencie Uchwała nr 283/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Warszawskiej w latach 2019-2022 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów.

 

 

Kandydat, który uzyskał świadectwo maturalne w roku ubiegania się o przyjęcie na studia i jest laureatem lub finalistą określonych olimpiad, konkursów i turniejów zostanie przyjęty na dane studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub otrzyma z danego przedmiotu maksymalną liczbę punktów.

Co zrobić, żeby Twoje osiągnięcia zostały uwzględnione w procesie rekrutacyjnym?

  1. Wybierz we właściwym polu IKR nazwę olimpiady, konkursu lub turnieju i stopień uzyskanego wyróżnienia.
  2. Do 5 lipca dostarcz dokumenty zaświadczające o statusie laureata lub finalisty w następujący sposób:
  • załącz skany dokumentów za pomocą IKR lub
  • prześlij skan dokumentów na adres rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub
  • złóż dokumenty osobiście w Biurze ds. Przyjęć na Studia.

Uwaga! Przesłanie skanu nie zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia oryginału w momencie składania pozostałych wymaganych dokumentów po zakwalifikowaniu na studia.

Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 460,48 kB)