Znak Politechniki Warszawskiej

Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów

Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki ubiegania się o przyjęcie na studia, oraz ubiegają się o przyjęcie na studia po raz pierwszy i są laureatami lub finalistami określonych olimpiad, konkursów lub turniejów, zostanie przyznana liczba punktów PK = 225 lub z odpowiedniego przedmiotu, uwzględnionego w tej procedurze, zostanie im przyznana liczba punktów P = 100.

Co zrobić, żeby Twoje osiągnięcia zostały uwzględnione w procesie rekrutacyjnym?

  1. Wybierz we właściwym polu IKR nazwę olimpiady, konkursu lub turnieju i stopień uzyskanego wyróżnienia.
  2. Do 5 lipca 2019 r. dostarcz dokumenty zaświadczające o statusie laureata lub finalisty w następujący sposób:
  • załącz skany dokumentów za pomocą IKR lub
  • prześlij skan dokumentów na adres rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub
  • złóż dokumenty osobiście w Biurze ds. Przyjęć na Studia.

Uwaga!
Przesłanie skanu nie zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia oryginału w momencie składania pozostałych wymaganych dokumentów po zakwalifikowaniu na studia.

Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów 2019/2020

Pobierz plik (pdf, 661,77 kB)